Vetrouwenspersoon KNSB

Stefan Berlijn

RTC Zuid Schaatsen / KTT Zuid heeft een vertrouwenspersoon (VCP) voor meldingen, vragen en beleid op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat, de heer Stefan Berlijn. Hij is rechtstreeks te bereiken via gsm of email. 

Sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten kunnen te allen tijde met hem contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld