Vetrouwenspersoon KNSB

Angelic

De KNSB heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) voor meldingen, vragen en beleid op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat. Je kunt hen rechtstreeks bereiken of via de Servicedesk van de KNSB info@knsb.nl, telefoon 088-4892000.
Sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten kunnen te allen tijde contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.