Vetrouwenspersonen

RTC Zuid Schaatsen / KTT Zuid heeft twee vertrouwenspersonen (VCP) voor meldingen, vragen en beleid op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat, de heer Stefan Berlijn en mevrouw Birgit Matheijssen. Zij zijn rechtstreeks te bereiken via gsm of email. 

Sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten kunnen te allen tijde met hen contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld