Een unieke topschaatsomgeving betekent dat de belangrijkste actoren in de omgeving van een talent goed op elkaar afgestemd worden

zoals ouders, school/opleiding, coach, sportbond/gewest, vereniging, Olympisch Netwerk en vrienden. Daarnaast moeten de juiste faciliteiten voor het op topniveau beoefenen van de schaatssport aanwezig zijn. Binnen het gewest NBLZ bevinden zich in drie steden van de provincie Noord-Brabant ( Breda, Eindhoven en Tilburg) unieke schaatsomgevingen met een (semi)overdekte 400m baan, en bijbehorende hoogwaardige trainingsfaciliteiten en scholingsfaciliteiten in de nabije omgeving. Daarnaast is er een open 400m baan in Geleen en zijn er 30×60 banen in ‘s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Tilburg en Lommel (België). De topsportorganisaties van de provincies Limburg en Zeeland worden nauw betrokken bij de verdere ontwikkelingen van het KNSB Talent Team Zuid.

Onze missie

Het creëren van een unieke topschaatsomgeving die stimulerend, uitdagend en uitnodigend is voor toptalent.

KNSB Talent Team Zuid is het Regionale Talentencentrum van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond in regio Noord-Brabant – Limburg – Zeeland. Het KNSB Talent Team Zuid richt zich in eerste instantie op langebaan en shorttrack, in de toekomst zal ook inline-skaten daar aan toegevoegd worden.

KNSB Talent Team Zuid is opgericht om in directe samenwerking met de KNSB binnen het gewest Noord-Brabant-Limburg-Zeeland (NBLZ) het jonge toptalent in de schaatssport, zowel Langebaan als Shorttrack, de beste faciliteiten te bieden en op te leiden tot de nationale – naar de internationale schaatstop tot en met Olympisch niveau.

KNSB Talent Team Zuid heeft een sterk fundament door de vele goede partners uit de regio zoals : het CTO, het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven, het KNSB Gewest Noord-Brabant, Limburg en Zeeland (KNSB Zuid) en de drie ijsbanen van Breda, Eindhoven en Tilburg en hun exploitanten. Het CTO levert de beste, professionele sporttechnische ondersteuning die mogelijk is en het Gewest zorgt met de drie baanselecties in Breda, Eindhoven en Tilburg voor de kraamkamer van het KNSB Talent Team Zuid. De drie ijsbanen zorgen voor ijs met extra faciliteiten, dicht bij huis van jeugdig schaatstalent dat naar de top wil.

12

rijders

4

ijsbanen

28

PR's al vebroken

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van schaatstalent (langebaan, shorttrack en op termijn inline-skaten) binnen het gewest Noord Brabant, Limburg, Zeeland vanaf 16 jaar mede aan de hand van het MeerJarenOpleidingsPlan (MJOP) van de KNSB.

Bekijk talenten

Centraliseren

Het centraliseren en faciliteren van toptalenten vanaf 16 jaar (junior B1), in de combinatie topsport en onderwijs, die de potentie hebben zich via de nationale – naar de internationale schaatstop tot en met Olympische spelen te ontwikkelen.

Bekijk talenten